Giải đấu Cơn Mưa Tiền Thưởng Mùa 1 tại 188Bet

Tham gia ngay những trò Casino quay số được chọn và giành cơ hội chiến thắng lên tới 6,900,000 VND hoặc 300 USD mỗi tuần chỉ dành riêng cho thành viên 188BET.

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
 

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi sẽ được diễn ra từ ngày 23/05/2021 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 08/06/2021 10:59 PM (GMT+7);

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Đặt thành công với ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược thấp nhất là 12,500 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi, như bảng bên bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Trò Chơi Hợp Lệ

Tuần 1

Công Chúa Mặt Trăng

Truy Tìm Mật Ong

Quyển Sách Kì Bí

Chú Lừa Thợ Mỏ

Cat Wilde Nhật Thực Của Thần Mặt Trời

Tuần 2

Sự Trỗi Dậy Của Olympus

Nhà Giả Kim Ngọt Ngào

Kho Báu Ai cập

Đá Quý Hoàn Mỹ

Thợ Săn Troll 2

  1. Thành Viên 188bet sẽ hợp lệ tham gia vào Bảng Xếp Hạng dựa trên số Điểm cao nhất đạt được tính trên một Cược Hợp Lệ. Điểm = Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ tiền cược*Tiền thắng cược từ Jackpots sẽ không được tính.
  2. Điểm Chung Cuộc là tổng số Điểm cao nhất tại mỗi Trò Chơi Hợp Lệ và hiển thị trên Bảng Xếp Hạng;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng sau đây:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 01/06/2021

Tuần 2 – 09/06/2021

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới được bắt đầu, Điểm của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188bet;
  3. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
  4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh đều được áp dụng.

Điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh

  1. Giải Đấu Cơn Mưa Tiền Thưởng Mùa 1 – 46 Triệu Đồng Tổng Thưởng! diễn ra từ ngày 23/05/2021 11:00 PM (GMT+7) cho đến ngày 08/07/2021 10:59 PM (GMT+7).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi sẽ bao gồm hai (2) tuần Khuyến Mãi, với mỗi tuần riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng sau:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 PM 23/05/2021– 10:59 PM 31/05/2021

Tuần 2

11:00 PM 31/05/2021 – 10:59 PM 08/06/2021

  1. Khuyến Mãi sẽ được áp dụng với thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:
   1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất là một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu là 12,500 VND hoặc 0.5 USD tại những trò Casino Quay Số được quy định dưới đây trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian diễn ra Khuyến Mãi:

Tuần Khuyến Mãi

Trò Chơi Hợp Lệ

Tuần 1

Công Chúa Mặt Trăng

Truy Tìm Mật Ong

Quyển Sách Kì Bí

Chú Lừa Thợ Mỏ

Cat Wilde Nhật Thực Của Thần Mặt Trời

Tuần 2

Sự Trỗi Dậy Của Olympus

Nhà Giả Kim Ngọt Ngào

Kho Báu Ai cập

Đá Quý Hoàn Mỹ

Thợ Săn Troll 2

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng sẽ hợp lệ. Cược thua, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” đều sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất là một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số điểm dựa trên số tiền thắng cược cao nhất của Cược Hợp Lệ đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như minh họa sau đây:

Điểm bằng với Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ tiền cược
*Tiền thắng cược từ Jackpots sẽ không được tính vào.
Ví dụ:
Thành Viên A đã quay ba (3) lần tại hai (2) Trò Chơi Hợp Lệ khác nhau ở Tuần 1 của Thời Gian Khuyến Mãi.
Vòng quay đầu tiên tại trò chơi Công Chúa Mặt Trăng = Tiền cược là 25,000 VND và tiền thắng 500,000 VND
Điểm = 500,000 VND / 25,000 VND = 20 Điểm (Được tính vào Bảng Xếp Hạng).
Vòng quay thứ 2 tại trò chơi Công Chúa Mặt Trăng = Tiền cược là VND 50,000 và tiền thắng 500,000 VND
Điểm = 500,000 VND / 50,000 VND = 10 Điểm (KHÔNG được tính vào Bảng Xếp Hạng).
Vòng quay thứ 3 tại trò chơi Quyển Sách Kì Bí = Tiền cược là 50,000 VND và tiền thắng 5,000,000 VND
Điểm = 5,000,000 VND / 50,000 VND = 100 Điểm (Được tính vào Bảng Xếp Hạng).
Thành viên A có tổng cộng 120 Điểm Chung Cuộc trong Tuần 1.
20 Điểm từ trò Công Chúa Mặt Trăng + 100 Điểm từ trò Quyển Sách Kì Bí.

  1. Điểm chung cuộc sẽ là tổng số Điểm cao nhất tại mỗi Trò Chơi Hợp Lệ và hiển thị trên Bảng Xếp Hạng.
  2. Tổng số 30 Thành Viên Hợp Lệ với số Điểm Chung Cuộc cao nhất trên bảng xếp hạng tại mỗi Tuần Khuyến Mãi sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc và nhận được Tiền Thưởng, như bảng sau đây:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 01/06/2021
Tuần 2 – 09/06/2021

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

6,900,000 VND hoặc 300 USD

2

Một (1)

4,600,000 VND hoặc 200 USD

3

Một (1)

2,300,000 VND hoặc 100 USD

4

Một (1)

1,700,000 VND hoặc 75 USD

5

Một (1)

1,150,000 VND hoặc 50 USD

6 – 10

Năm (5)

575,000 VND hoặc 25 USD

11 – 20

Mười (10)

230,000 VND hoặc 10 USD

21 – 30

Mười (10)

115,000 VND hoặc 5 USD

 1. Bảng Xếp Hạng, Tiền Thưởng cùng Điểm Chung Cuộc hiện tại của Thành Viên Hợp Lệ sẽ được cập nhật bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ, như minh họa sau đây:
 2. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 3. Tổng số 60 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 4. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Điểm Chung Cuộc từ Trò Chơi Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới được bắt đầu, số Điểm Chung Cuộc của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0).
 5. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Điểm Chung Cuộc khi Giai Đoạn Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm Chung Cuộc trước sẽ có thứ hạng cao hơn trên Bảng Xếp Hạng.
 6. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 7. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả đó được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật trực tiếp vào tài khoản 188BET.
 9. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất kỳ lúc nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET đều được áp dụng.
 13. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều sẽ được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.